Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy

Palma Wielkanocna

Tradycyjnie dzieci i młodzież w okresie Wielkiego Postu spotykała się na zbiórkach i wspólnie robiła Palmę Wielkanocną. Przyozdobioną palmę, nie tylko w tradycyjne ozdoby (kwiatki z bi [...]