Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy

Rys historyczny drużyny:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej zaczęła funkcjonować na nowych zasadach wg Regulaminu CTIF w 2004 roku.
Na początku 2005 roku nastąpił przełom w jej działalności. Powstała całkiem nowa drużyna chłopców 12 – 16 lat, która jeszcze w tym samym roku wystartowała w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, zdobywając II miejsce i tym samym zakwalifikowała się do Zawodów Powiatowych w Szczyrku. VI miejsce, zdobyte na tych zawodach, ukazało niedociągnięcia drużyny oraz zmotywowało do dalszej pracy.
W 2007 roku do MDP dołączyło 10 dziewcząt, tworząc pierwsza w historii OSP Porąbka dziewczęcą sekcje pożarniczą. Kilka miesięcy wytężonej pracy zaowocowało pierwszymi sukcesami:

 •  I miejsce sekcji dziewcząt w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Kobiernicach
 •  II miejsce sekcji chłopców w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Kobiernicach
 •  II miejsce chłopców w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Bielskiego w Czańcu.

Dzięki staraniom Zarządu OSP Porąbka zostały zakupione komplety dresów sportowych zgodne z regulaminem CTIF, które zastąpiły te zniszczone. W tym czasie wyremontowano dużą salę, ponadto zaadaptowano pomieszczenie w piwnicy na świetlicę strażacką i siłownie. Zakupiono komplet wypoczynkowy, sprzęt elektroniczny (komputer, telewizor, DVD) oraz gry zręcznościowe i stoły do tenisa. W 2009 roku przybył nowy samochód Opel Vivaro, który dostosowany jest do przewozu osób, co pozwala na liczne wyjazdy.
Niezmiennie od 2007 roku każdy rok kończy się wigilijką wszystkich członków MDP wraz z ich opiekunami i Zarządem OSP Porąbka oraz innymi zaproszonymi gośćmi. To czas na podsumowanie całego roku oraz na plan pracy i określenie celów na rok przyszły.
W kolejnym latach MDP rozszerzało swoją działalność, co przyczyniło się do niżej wymienionych sukcesów:

 •  I miejsce chłopców i dziewcząt w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w 2008 roku
 •  I miejsce dziewcząt 12 – 15 lat w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Powiatu Bielskiego i Miasta Bielsko – Biała oraz zakwalifikowanie się do Zawodów Wojewódzkich w 2010 roku
 •  VI miejsce chłopców 12 -15 lat Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Powiatu Bielskiego i Miasta Bielsko – Biała.

Drużyna z Porąbki stara się realizować program szkolenia MDP. Posiada swój regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd OSP Porąbka. Interesy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Porąbce przed Zarządem reprezentuje Rada Drużyny oraz opiekun MDP. Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Porąbce stawia sobie za cel przede wszystkim działania. Drużyna bierze aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie Gminy i Powiatu Bielskiego. Uczestniczyła m. in. W Integracyjnym Rajdzie w Bestwince, Rajdzie Rowerowym do Międzybrodzia Bialskiego, Biegu Floriańskim w Świętoszówce, Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Halowej Piłki Nożnej. Coroczny start w zawodach sportowo – pożarniczych i przygotowania do nich to okazja na zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie. Obowiązkowo zbiórki odbywają się raz w tygodniu, a w okresie letnim nawet kilka razy w tygodniu. Oprócz realizowanego programu szkoleniowego, podczas którego dzieci i młodzież nabywają wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, uczą się posługiwać się sprzętem pożarniczym oraz udzielać pierwszej pomocy, organizowane są dla nich takie rozrywki jak: wieczory filmowe, spotkania kulinarne, gry zręcznościowe, ćwiczenia na siłowni, sali gimnastycznej, basenie, Orliku. Tradycją stało się już robienie Palmy Wielkanocnej, która co roku dostarcza członkom MDP dużo wrażeń.  Druhowie i druhny uczestniczą również w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych ( w 2008 roku w Niemczech, w 2009 na Słowacji w Dolnym Kubinie, w 2010 roku na Słowacji w Demarovskiej Dolinie, w 2011 roku w Wiśle Czarnej) podczas tych obozów nawiązana została współpraca ze Strażą Pożarną z niemieckiego Wolfsburga i słowackiej Turzovki, OSP Lipnik i OSP Wilkowice).


W 2010 roku ze względu na szkody jakie poczyniła powódź, Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze na wniosek Komendanta Gminnego zostały odwołane. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wzięła udział w Zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, uzyskując:

 •  V miejsce dziewcząt 12 – 15 lat Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Jastrzębiu Zdroju
 •   II miejsce dziewcząt 12 – 15 lat w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych Powiatu Bielskiego i Miasta Bielsko – Biała w Szczyrku

W roku 2011 na zawodach gminnych wystartowały 2 drużyny. Drużyna dziewcząt zdobyła II miejsce, a chłopców III. 
W roku 2011 MDP w Porąbce liczyło 55 członków
(w poprzednim roku było 40).
Rok 2012 był dla MDP Porąbka bardzo dobry. Członkowie, którzy ukończyli 18 lat przeszli kursy i stali się strażakami. Dołączyło również kilku młodych ochotników.
Sukcesami, którymi można się wyróżnić są:

 •  II miejsce  w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na „Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej opiekuna”
 •  III miejsce  dziewcząt na  Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych
 •  IV miejsce chłopców na Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych
 •  II miejsce dziewcząt na Powiatowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych
 •  I miejsce w kategorii 11-13 lat- Bieg Floriański
 •  I miejsce w kategorii 14-17 lat- Bieg Floriański
 •  I miejsce w kategorii  powyżej 18 lat- Bieg Floriański
 •  III miejsce w kategorii dziewcząt na Ogólnopolskich Zawodach MDP w Sportach Obronnych
 •  VII miejsce w kategorii chłopców na Ogólnopolskich Zawodach MDP w Sportach Obronnych
 •  I miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum na Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w Wilkowicach
 •  II miejsce w kategorii dziewcząt gimnazjum na Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w Wilkowicach
 •  III miejsce w kategorii dziewcząt szkół średnich na Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego w Wilkowicach
 •  II miejsce dziewcząt w kategorii 13-16 lat podczas Powiatowego Turnieju Piłki Halowej w Czańcu
 •  IV miejsce chłopców w kategorii 13-16 lat podczas Powiatowego Turnieju Piłki Halowej w Czańcu
 •  III miejsce w pchnięciu kulą w kategorii dziewcząt na Memoriale im. Haliny Dzidówny w Zabrzegu,
 •  III miejsce w skoku w dal w kategorii chłopców na Memoriale im. Haliny Dzidówny w Zabrzegu,
 •  II miejsce w biegu na 60 m w kategorii chłopców  na Memoriale im. Haliny Dzidówny w Zabrzegu,
 •  II miejsce w ogólnej klasyfikacji na Memoriale im. Haliny Dzidówny w Zabrzegu,
 •  XX, XXI miejsce na Zawodach Łowieckich w Kobiernicach,
 •  Udział w Zawodach Pływackich w Kozach

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Porąbce stawia sobie coraz to nowsze cele i stara się je realizować. Patrząc na całą jej działalność, od początku jej istnienia, nie sposób zauważyć, że przed ostatnie kilka lat zrobione zostało więcej niż przez lat kilkanaście. Nie było by to jednak możliwe gdyby nie pomoc Zarządu OSP Porąbka, władz Gminy Porąbka i Powiatu Bielskiego i wielu innych instytucji.