Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy
Łyżwy 2012
Pokaz mody ratowniczej
Kulig 2012
Lepienie 
bałwana 2012
Ping-pong2012
Hrobacza Łąka 2012
Zawody Gminne 2012 Zawody Powiatowe 2012
Helikoptery- szkolenie
Wigilia 2012
Sympozjum w Niemczech
Niedziela Palmowa 2013
Bieg Floriański 2013 Obóz 2013 Halowa 2013 Sporty obronne 2014