Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy Obraz strazy

MDP Porąbka jedną z najlepszych drużyn w Polsce

MDP Porąbka jedną z najlepszych drużyn w Polsce Rozstrzygnięto III edycję konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna  organizowaną pr [...]